top of page
MUSEP_IMG_1408.jpg
Musep Logo.jpg

Assemblée Générale
Musep

Wéi all Joer huet d'Musep seng Generalversammlung an der Hostellerie Stafelter ofgehalen. Dëst Joer war ee besonnegt Joer. Mir hate vill a léiwe Besuch kritt.

D'Membere vun der Musep soen all deene Merci, déi de Wee op Walfer fonnt hunn, fir mat eis, eis lescht Joer Revue passéieren ze loossen.

vu lénks no riets:

Nathalie Even (institutrice détachée Menje), Claudine Muller-Sandt (institutrice + fondatrice d'un groupe MUSEP), Nico Eich (membre du comité), Jeff Koop (membre du comité), Simone Pletschette (membre du comité + secrétaire), Claude Meisch (Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse), Ronny Mergen (Président MUSEP), Gilles Lacour, Commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical), Mark Wilwert (Vice-Président MUSEP), Jean-Claude Sonnen (membre du comité), Jean Schumacher (ancien président MUSEP et membre d'honneur), Luc Hensen (ancien membre du comité)

Wichteg Eventer am Joer 2022

18. 01.2022 Participatioun vun engem Deel vum Comité a Mat-Organisatioun vun der IFEN-Formatioun mam Michael Fink "Wie klingt die Raupe Nimmersatt?".  

 

27.02.2022 Journée de réflexion zu Ierpeldeng, wou mir eng SWOT-Analys iwwert eis Aarbecht am Comité gemaach hunn.

29.03.2022 Generalversammlung zu Walfer 

 

04.2022 Den @llegretto. kënnt eraus, mam Bon de commande vun eise Publicatiounen, mam Formulaire an de Lignes directrices bei der Grënnung / Weiderféirung vun engem MUSEP-Grupp 

 

25.7.2022 Journée de réflexion zu Iechternach

 

20.10.2022 Museksdag an der Schoul zu Ierpeldeng un der Sauer 

 

27.10.2022: IFEN-Formatioun fir den C1 "Mir sangen-praktesch a konkret" zu Housen, gehale vum Simone Pletschette a Jeff Koob 

 

8.11. 2022: IFEN-Formatioun fir den C2-C3.1 "Mir sangen - praktesch a konkret" zu Housen, gehale vum Mark Wilwert a Xenia Zuidberg 

 

17.11.2022: IFEN-Formatioun fir den C3.2 an C4 "Mir sangen – praktesch a konkret" zu Housen, gehale vum Caroline Medernach a Ronny Mergen.  

 

24.11.2022 Museksdag an der Schoul zu Fenteng (Cycle 1) 

 

8.12.2022 Museksdag an der Schoul zu Hesper (am Cycle 2)

bottom of page