Hei fannt der Videoen zu der Nei-Editioun vum 'rosae Gesangsbuch' "Mir Sangen".