Musep Logo_50_rounded_COLOURS_Letz-X.jpg

Musik an der Grondschoul!

 

Eist Zil ass et, fir de Museksunterrecht an dem Enseignement Fondamental ze fërderen. Fir dat Zil ze erreechen, bidde mer eng Partie verschidden Aktvitéiten un. Mir organiséiere Coursen uechter d'Joer, mol eleng, mol mat aneren Organisatiounen zesummen. De groussen Uklang deen dës Coursë fanne weist eis, dass an dësem Beräich eng grouss Nofro besteet. Eis Course sinn och vum IFEN als prioritär agestuft Mir bidden ënnert "downloads" Material u fir mat de Kanner ze schaffen. Dëse Beräich gëtt natiirlech stänneg erweidert. Ausserdem kënnt eis Zeitung, den @llegro. mat Ureegungen, Iddien a Material eraus.

6 mol am Joër reese mer a Schoulen uechter d'Land a bidden do Muséksdeeg fir d'Kanner am Fondamental un.

Mir hoffen, esou en Deel fir d'Förderung vum Museksunterricht an de Schoulen bäidroen ze kënnen.

15. Juni 2021

Keen "Happy MUSEP"...

D'Feier  fir eisen 20. Gebuertsdag ass leider ganz ofgesot. Mat den aktuelle Virschrëften war et leider net méiglech, dëse Gebuertsdag sou ze feiere wi mer dat wollten - mat de Gruppe vun de Schoulkanner! Well em si ass et wou et geet!

Mir hunn e puer Saachen an der Maach fir eis all doriwwer ewechzetréischten. Op eiser Facebook Säit fannt der scho weider intressant Infos.

Léif  Gréiss Iech all a merci fir är Trei!

29. März 2021

Assemblée Générale

Muer den Owend den 30. März huet d'MUSEP hir alljährlech Generalversammlung. Mir blécken op eist Gebuertsdagsjoer zeréck an op alles wat mer an dësem aussergewéinleche Joer geschafft hunn.

Merci dem SNE/CGFP fir d'Bereetstelle vun der Plaz.

13. Dezember 2020

Betrëfft: MUSEP Gruppen

Op Grond vum läschte Communiqué vum Menje betreffend de Musiksunterricht huet de Comité vun der MUSEP decidéiert,  all Aktivitéiten vu MUSEPs Gruppen bis op weideres opzehiewen.

Hei fannt der eist offiziellt Schreiwes. Et steet och ënnert "Dokumenter".