top of page

Eist Zil ass et, fir de Museksunterrecht an dem Enseignement Fondamental ze fërderen. Fir dat Zil ze erreechen, bidde mer eng Partie verschidden Aktvitéiten un. Mir organiséiere Coursen uechter d'Joer, mol eleng, mol mat aneren Organisatiounen zesummen. De groussen Uklang deen dës Coursë fanne weist eis, dass an dësem Beräich eng grouss Nofro besteet. Eis Course sinn och vum IFEN als prioritär agestuft Mir bidden ënnert "downloads" Material u fir mat de Kanner ze schaffen. Dëse Beräich gëtt natiirlech stänneg erweidert. Ausserdem kënnt eis Zeitung, den @llegro. mat Ureegungen, Iddien a Material eraus.

6 mol am Joër reese mer a Schoulen uechter d'Land a bidden do Muséksdeeg fir d'Kanner am Fondamental un.

Mir hoffen, esou en Deel fir d'Förderung vum Museksunterricht an de Schoulen bäidroen ze kënnen.

NEWS

Meisch 1.jpg

Assemblée Générale

Musep

Ee ganz besonneg flotte Besuch op eiser AG de 14. Mäerz 2023.

Meisch 2.jpg
foto austausch2.jpg

Musepsgruppen-Austausch

Ee flotten Owend a gemittlecher Ronn mat eise Musepgruppen.

foto austausch.jpg
Musep.jpg
Allegro_Site.jpg

Musep Maskottchen

bottom of page